Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Slingerland doet intrede in Almkerk

01-12-2022

Op 6 november is ds. A. Slingerland bevestigd in de hervormde gemeente Almkerk. Ds. G.M. van der Linden uit Klundert ging voor in deze dienst. In de preek vanuit Romeinen 10:14,15 spoorde hij prediker en hoorders ertoe aan om het Woord echt en helemaal te ontvangen. Na de preek vond de verbintenis plaats, waarin ook de consulent, ds. A.J. Molenaar, en de vorige predikant van Almkerk, ds. G.J. Wolters, een aandeel hadden. Na de verbintenis en het zingen van Psalm 134 sprak ds. Slingerland de zegengroet en een kort dankwoord uit. In de intrededienst ’s middags preekte ds. Slingerland over ‘alles door Hem, tot Hem en voor Hem’. Daar eindigt Romeinen 11 mee en dat klinkt door in Romeinen 12:1, waar de preek over ging. Alles door Hem – dat zijn Gods barmhartigheden, waar alles mee begint. Alles tot Hem – dat is het doel van het leven van gemeente en predikant. Alles voor Hem – dat is het offer van ons leven waar God vreugde in heeft en degene die zo leeft, ook. In deze ware eredienst gaat het om meer van God én om meer van ons.

Na de dienst heette wethouder W. van Ooijen het predikantsgezin welkom in de gemeente Altena. Ds. A.J. Molenaar sprak als consulent en namens de werkgemeenschap. Ten slotte spraken vanuit de kerkenraad P. Bults, tot voor kort voorzitter, en de huidige voorzitter W. van Dijk.

De hervormde gemeente Almkerk was na het emeritaat van ds. G.J. Wolters, in april vorig jaar, anderhalf jaar vacant. Voor ds. Slingerland is Almkerk zijn vierde gemeente. Eerder stond hij in Sebaldeburen, waar hij ook missionair toeruster was voor Noord- Nederland, in Ferwert en de laatste veertien jaar in Klundert.