Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Stijf is in dienst als docent en begeleider

03-05-2016

Als docent is ds. A. Stijf verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij richt zich vooral op nieuwe vormen van leren in verbinding met gemeenten en organisaties. Wat houdt zijn taak precies in?

Tegenwoordig verzorgt ds. Stijf onderwijs in de vakken beroepsoriëntatie en geloofseducatie. Ook behandelt hij het thema gemeenteopbouw. Hierbij richt de predikant zich op vorming, toerusting en coaching van kerkelijke vrijwilligers.

Ds. Stijf: ‘Het takenpakket heeft in de loop der jaren steeds meer focus gekregen op het vormgeven van krachtige leeromgevingen. Dit geldt voor de geloofseducatie in een kerk of gemeente én voor de leeromgeving van onze studenten en docenten.’

Praktisch

Aanvankelijk hield ds. Stijf zich voor de Academie Theologie en daarbinnen voor de zaterdagopleiding van de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond (THGB) bezig met catechetiek en pastoraat, vertelt hij. ‘Bij catechetiek – tegenwoordig noemen we het geloofseducatie – heb ik me met name gefocust op de betekenis van de lerende gemeente in relatie tot het vormgeven van een krachtige leeromgeving voor geloofseducatie. Hierbij neemt de betekenis van (leren) geloven een belangrijke plaats in.

Bij pastoraat ging het met name om pastorale gespreksvoering en praktische theologische reflectie daarop. Wat is eigenlijk een goed pastoraal gesprek en hoe kun je daar concreet uitvoering aan geven? Hoe kom je van een gesprek over koetjes en kalfjes tot de kern van waar het eigenlijk in het pastoraat om zou moeten gaan?’

Onderwijsontwikkeling

Naast zijn onderwijstaak is ds. Stijf van meet af aan betrokken geweest bij onderwijsontwikkeling: behalve colleges op locatie is er ook een digitaal aanbod in het onderwijs geïntegreerd. ‘Bij deze ontwikkeltaak komt zowel mijn technische als mijn theologische achtergrond goed van pas.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 6 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)