Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

Ds. A. Tromp (1934-2023)

Dr. A. van de Beek
Door: Dr. A. van de Beek
08-08-2023

Albertus Tromp werd op 25 mei 1934 geboren in Gramsbergen. Hij diende als predikant de hervormde gemeenten van Goudriaan-Ottoland, Nieuw-Stadskanaal, Zwijndrecht en Maarssen. Hij was ook een jaar werkzaam als legerpredikant. Na zijn emeritaat werkte hij nog in een paar gemeenten als bijstand in het pastoraat. Op 25 juli 2023 is hij overleden.

In een droge opsomming kan zo een heel mensenleven worden weergegeven. Maar dat is niet meer dan een raam waarachter zich een intense levensgeschiedenis afspeelt, een geschiedenis van ontmoetingen, keuzen, gevoelens, verantwoordelijkheden, relaties; een geschiedenis van liefhebben en bemind worden. Een geschiedenis van vreugden en zorgen. Wie kan ooit dat leven weergeven?

Gods beloften

Wat weten we van zijn leven als kind in Gramsbergen? Van zijn schooljaren en zijn vrienden? Misschien een enkele anekdote. Wat we wel weten, is dat Bertus altijd een zelfstandige persoon is geweest. Hij maakte bewuste keuzen en stond daarvoor. Zo hebben hij en Tineke elkaar ontmoet – beiden zelfstandige personen die wisten dat samenleven samen leven is. Zo hebben zij hun zes kinderen mogen voorgaan.

Bertus was een enthousiast mens. Hij straalde iets uit, niet emotioneel of overweldigend, maar met de twinkeling in zijn ogen die zo sprekend was. Met dat enthousiasme heeft hij in de kerk gewerkt. Hij heeft dat met vreugde en overtuiging gedaan – als dienaar van het Woord. Het gaat erom wat we in Gods Naam mogen zeggen en niet wat wij zelf vinden. Dat geldt voor de predikant en dat geldt voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Bertus was een keer in een groep waarin over het geloof gesproken werd. Iedereen kreeg een beurt te vertellen hoe God in zijn of haar leven gesproken had. Toen Bertus aan de beurt was, nam hij de Bijbel om daaruit te lezen. Dat was niet de bedoeling. Hij moest vertellen hoe God persoonlijk tot hem gesproken had. Bertus hield voet bij stuk en las uit de Bijbel: God spreekt ons persoonlijk toe door de Schrift. Daarin alleen vind je vaste grond. Het is niet anders dan wat Tineke eens zei over de zekerheid van het geloof: ‘Beloofd is beloofd.’ We leven alleen bij Gods beloften die Hij heeft toegezegd.

Lees de volledige tekst van dit In memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 10 augustus 2023. 

 

Dr. A. van de Beek
Dr. A. van de Beek

uit Veenendaal is emeritus hoogleraar Theologie.