Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. van der Stoep doet intrede in Wapenveld

03-02-2022

Ds. A. van der Stoep is zondag 23 januari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Wapenveld (wijk Zuid). De be

vestigingsdienst werd geleid door ds. J.P.J. Voets, predikant van de gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Neder

hemert. Hij preekte over Johannes 1:6 en 7. Het thema van de preek was ‘Een door God gezonden mens’. Een predikant is als een ambassadeur die de belangen van de grote Koning en Zijn Koninkrijk behartigt. Hij is een gezondene, die zegt wat de Zender

vóórzegt, om van het licht te getuigen, van het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt.

Ds. Van der Stoep deed ’s middags intrede. De Schriftlezing was Psalm 40 en Johannes 1:14-18. In de preek stond Psalm 40:10, 11 centraal: ‘Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.’ Het thema was ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’

In zijn korte preek in deze psalm stelt David God centraal. Gerechtigheid is dat wat je van de Heere verwachten mag op grond van wie Hij is. Die gerechtigheid is in Jezus Christus geopenbaard, vol genade en waarheid.

Ontvang daarom van Hem genade op genade. Om die blijde boodschap van de gerechtigheid te verkondigen, ben ik vandaag aan u en jou als gemeente verbonden, gaf de nieuwe predikant aan. Zodat de gemeente van die blijde boodschap mag leven en die zelf ook zal doorgeven aan anderen.

Na de dienst werd ds. Van der Stoep toegesproken door wethouder S.J.L. Nienhuis van de gemeente Heerde. Hij wenste hem Gods zegen toe. Ouderling C. Keizer sprak woorden van welkom namens de gemeente en kerkenraad.

Ds. Van der Stoep had 9 januari afscheid genomen van de gemeenten Nieuwland en Oosterwijk. Wijk Zuid was sinds het emeritaat van ds. G.H. Koppelman twee jaar vacant.