Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. van der Stoep neemt afscheid van Nieuwland-Oosterwijk

27-01-2022

Op zondagmiddag 9 januari heeft ds. A. van der Stoep afscheid genomen van de hervormde gemeenten van Nieuwland en Oosterwijk. Nadat hij een periode van ruim vijf jaar deze gemeenten gediend had, heeft God zijn weg naar Wapenveld geleid. Het afscheid viel zwaar, maar we mogen leven in het vertrouwen dat de Heere de dominee en zijn gezin, maar ook de gemeenten in Zijn genadige handen bewaart.

De afscheidspreek in de kerk kon gelukkig ten dele fysiek bijgewoond worden. De tekst voor de prediking was Openbaring 3:11, waarin de Heere Jezus aan de gemeente van Filadelfia meegeeft: ‘Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’ De preek bestond uit de punten een vreugdevolle verkondiging, een dringend appèl en een sterke bemoediging.

‘Hij komt spoedig’ is een vreugdevolle boodschap voor iedereen die in Hem gelooft. Het is een boodschap die ons ook aanspoort om Hem te zoeken. In liefde mocht de dominee de gemeente nog eenmaal Christus aan het hart te leggen. Hij riep de gemeenteleden op vast te houden aan wat ze hebben in Hem, door Zijn Woord in acht te nemen en oog te hebben voor hoe Hij in de gemeente werkt. Ds. Van der Stoep riep ertoe op elkaar als gemeente vast te houden, juist nu de wereld om ons heen raast en in verwarring is, en in afhankelijkheid van Hem te leven en eens te sterven. Hij spoorde aan dat we hierbij ons oog niet afhouden van die heerlijke belofte, de kroon die we van Hem en dankzij Hem ontvangen in het geloof, nu in gebrokenheid en straks eens zingend rondom Zijn troon in alle volmaaktheid. Wat een vreugde zal dat zijn, samen als gemeente en als dienaar van het Woord rondom Zijn troon, de vrucht van Zijn werk aanschouwend en Hem grootmakend. Uit Hem en door Hem zijn alle dingen, tot in eeuwigheid.

Na de dienst sprak ouderling C. Huiting namens de kerkenraad van Nieuwland woorden van dank toe. Daarna zong de gemeente ds. Van der Stoep en zijn gezin Psalm 84:6 toe. Ds. P. Vroegindeweij sprak namens de classis, de werkgemeenschap Gorinchem en de kring van predikanten.