Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. van Duinen neemt afscheid van Loosdrecht

10-11-2022

Op zondag 6 november heeft ds. A. van Duinen afscheid genomen van de hervormde gemeente Loosdrecht. Hij gaat met emeritaat. Hij preekte over Johannes 3:22-36 en dan toegespitst op vers 29: ‘Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de

Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.’ Johannes was voor Jezus

uit gezonden. En het was zeker niet altijd gemakkelijk voor Johannes. Ondanks twijfel houdt Johannes stand en verblijdt hij zich de vriend van de Bruidegom te zijn. Steeds meer mensen verlieten Johannes en gingen Jezus volgen. Hij

heeft de mensen naar Jezus Christus geleid. Dat heeft ds. Van Duinen ook gedaan, al de jaren door. Het slotlied in de dienst was Gezang 443, het lievelingslied van zijn vrouw. Ds. Van Duinen werd toegesproken door R. Schouten van der Velden, voorzitter van de kerkenraad, door M.F. van Schoonhoven, kerkelijk werker verbonden aan de Sijpekerk, door ds. W.T.V. Verhoeven, classispredikant van de classis Utrecht, door S. van der Velde, preses van de protestantse gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum, de eerste gemeente die ds. Van Duinen diende, door ds. P. Nagel, predikant in Loenen aan de Vecht, en door G. Mur, voormalig lid van de kerkenraad van de hervormde gemeente Oud-Loosdrecht. Aan deze gemeente werd ds. Van Duinen in 2013 verbonden, maar deze is inmiddels samengegaan met de Sijpekerk.