Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. van Lingen benoemd in commissie Theologie

08-10-2020

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft ds. A. van Lingen, predikant van de hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg, benoemd tot lid van de commissie Theologie. Hij volgt hiermee dr. M. van Campen op, die per 1 juli terugtrad. Deze commissie heeft als taak te monitoren of er in Nederland voldoende plekken blijven waar jonge mensen in academisch, confessioneel en geestelijk opzicht adequaat geschoold worden voor een taak in Gods Koninkrijk, niet het minst als predikant. Ze voert daartoe gesprekken met onderwijsinstanties, volgt de ontwikkelingen, begeleidt onze hoogleraren en aio’s voor zover gewenst en adviseert het hoofdbestuur inzake beleid ten aanzien van de aanwezigheid aan universiteiten.

Naast ds. Van Lingen maken nu prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten, ds. A.J. Mensink, prof. dr. M.J. Paul en P.J. Vergunst deel uit van deze commissie.