Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. van Zetten doet intrede te Bennekom

29-10-2020

Ds. A. van Zetten is zondagmorgen 18 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente (wijk West) in Bennekom. Hij heeft sinds 2015 de gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen- Nederhemert gediend. In de bevestigingsdienst ging ds. A.N. van der Wind voor. Deze preekte over Handelingen 13:47 en 48, waarbij hij stilstond bij de opdracht voor de prediker, de ontvangst door de hoorders en de kracht van het Woord.

In de middagdienst deed ds. Van Zetten intrede vanuit Kolossenzen 1:27b en 28a. Het thema was ‘Mission Possible’, met als aandachtspunten een wonderlijke, haalbare, voortgaande en hoopvolle missie.

Voorafgaand aan de dienst werd de predikant toegesproken door ds. A.M. Verbaanvan den Heuvel namens de algemene kerkenraad en wijk Oost, door ds. P.H. van Trigt, die de gemeente in de vacante periode als consulent heeft bijgestaan, en door diaken M. van de Poel namens de kerkenraad en de gemeente. Ds. Van Zetten werd toegezongen vanuit Psalm 134 en vanuit het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’.