Waar bent u naar op zoek?

Ds. A. Visser terug uit Zimbabwe

10-04-2012

Ds. A. Visser is vooralsnog de laatste GZB-predikant in Zimbabwe. In 2007 werd hij vanuit Apeldoorn uitgezonden om in het Afrikaanse land cursussen theologische toerusting te geven. Vier weken geleden keerde het echtpaar Visser terug naar Nederland.

Vanaf de jaren tachtig zond de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) theologen uit naar Morgenster. Ds. Visser is de laatste in die rij. Heeft hij dus bereikt wat zendelingen willen, namelijk zichzelf overbodig maken? Ds. Visser: ‘Ik zie mijzelf als een schakeltje in een lange keten van mannen en vrouwen die zijn geroepen om de zendingsopdracht van Christus te volbrengen: ‘Gaat dan heen, onderwijst alle volken…’ Elke uitzending gaat van God uit, die de verkondigers van ‘de zeer blijde boodschap’ – zoals de Dordtse Leerregels dat uitdrukken – zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.

Ik heb wat moeite met die uitdrukking ‘jezelf als zendeling overbodig maken’. Ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt, maar ik vraag me af of dit de bijbelse lijn is. Paulus is maar enkele weken in Thessalonica geweest. Hij heeft daar een gemeente gesticht. Maar heeft hij zichzelf daarmee overbodig gemaakt? Hij blijft aan die gemeente verbonden door gebed en zond later Timotheüs erheen met een brief waarin hij de gemeente bemoedigt.’