Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.W.J. Theunisse neemt afscheid van Beekbergen

29-09-2022

In de morgendienst van zondag 11 september heeft ds. A.W.J. Theunisse afscheid genomen van de hervormde gemeente Beekbergen. Op vrijdag 9 september nam de gemeente op informele wijze afscheid van ds. Theunisse en zijn gezin. Indrukwekkend onderdeel van de avond was de toespraak van zijn echtgenote, Martine Theunisse. Zij bracht – naar het voorbeeld van Paulus in de brief aan de Filippenzen – de zegeningen onder woorden die het predikantsgezin in de gemeente heeft ontvangen. Zij dankte God en riep de gemeente op ook haar zegeningen te tellen.

In de afscheidsdienst stond Efeze 3:14-21 centraal. Eerst vertelde ds. Theunisse de kinderen dat de Heere in ons hart wil wonen als in een huis, ook als dat huis donker is of in puin ligt. Vervolgens ging het in de verkondiging over een woonplaats voor Jezus. Een van de belangrijkste beloften van het christelijk geloof is dat Hij met Zijn Heilige Geest in ons hart wil wonen.

De gemeente van Beekbergen werd opgeroepen met elkaar te delen wat dat persoonlijk voor je betekent. Als Jezus in je hart woont, krijg je Gods liefde als fundament. Op dat fundament staat je levenshuis vast, omdat Jezus uit liefde voor ons is gestorven en verrezen. Vanuit die liefde kun je anderen liefhebben. Dan loopt het uit op de lofprijzing van God. Ds. Theunisse riep de gemeente op zich uit te strekken naar Hem en de lofzang gaande te houden. Waag het met God en ontdek dat je in goede handen bent. In het dankgebed dankte hij God voor Zijn Woord, voor het geheimenis van het geloof, voor alle persoonlijke contacten, voor goede samenwerking in de kerkenraad en voor het gemeente zijn met alle heiligen.

Na de dienst sprak de voorzitter van de kerkenraad, ouderling B.C. van Gils, de predikant en zijn gezin namens kerkenraad en gemeente toe. Ds. Theunisse diende de gemeente Beekbergen 8,5 jaar. Op 18 september is hij bevestigd in de hervormde gemeente Zevenhuizen (ZH).