Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.W. van der Plas 75 jaar

02-12-2021

Komende zondag, 5 december, is het vijfenzeventig jaar geleden dat Arie Willem van der Plas (in 1946) in Katwijk geboren werd. In 1965 ging hij in Utrecht studeren en in 1970 deed hij op 23-jarige leeftijd intrede in de hervormde gemeente van Ooltgensplaat. Daarna werd hij naar Rijssen, Bergambacht en Urk (De Bron) geroepen. Van 1992 tot 2004 stond hij in Waddinxveen. Naast het gemeentewerk was ds. Van der Plas tweede voorzitter van de Stichting Hulp Oost- Europa. Mede daarvoor werd hij in 1996 benoemd tot lid in de Orde van Oranje- Nassau. De laatste zes jaar, van 2004 tot zijn emeritaat in 2010, was hij predikant in algemene dienst, vanaf 2007 als programmamanager van Kerk in Actie. In 1998 werd hij lid van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en van 2001 tot mei 2004 was hij preses van die synode. Na de kerkvereniging in 2004 werd ds. Van der Plas tot 2006 hoofd van het Protestants Dienstencentrum in Zuid-Holland. Ds. Van der Plas woont in Waddinxveen en doet nog pastoraal werk in verschillende vacante (wijk) gemeenten. Ook geeft hij leiding aan de preekkring die de Gereformeerde Bond in het zuidwesten van ons land heeft.