Waar bent u naar op zoek?

Ds. B. de Borst neemt afscheid van Den Bommel

07-07-2022

Op zondagmiddag 26 juni nam ds. B. de Borst afscheid van de hervormde gemeente in Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. De gemeenten werken per 1 mei van dit jaar officieel samen. De predikant gaat met emeritaat na ruim tien jaar aan de hervormde gemeente van Den Bommel verbonden te zijn geweest. Hij deed daar intrede op zondag 2 oktober 2011. De schriftlezingen waren genomen uit Jozua 14:1-15 en Johannes 15:11-17. De tekst voor de preek was Jozua 24:15b; ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen’. Het thema van de preek was ‘Welke keus maakt u, maak jij?’

Het zijn bekende woorden uit de afscheidsrede van Jozua. Met deze woorden riep ds. De Borst voor de laatste keer als gemeentepredikant de gemeente op om God te blijven dienen. Het volk Israël had in zijn tijd te maken met de afgodendienst. Jozua dringt er bij het volk op aan om de God te dienen, Die hun het land Kanaän heeft gegeven. Zo hebben wij ook in onze tijd allerlei zaken waar we ons vertrouwen op kunnen stellen. Maar het is belangrijk om onze God te blijven dienen en dus ook te blijven gehoorzamen. Vers 14 is daarbij een belangrijke oproep: ‘Nu dan, vrees de Heere, dien Hem in oprechtheid en trouw.’ Ook wij moeten in dit leven tot een keus komen. We moeten Hem dienen met heel ons hart. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we ook onze kinderen en kleinkinderen dit voorleven en onderwijzen. Voorafgaande aan de eredienst werd ds.

Voorafgaande aan de eredienst werd ds. De Borst namens de classis Delta toegesproken door classispredikant ds. A.P. van der Maas. Vervolgens voerde namens de werkgemeenschap op Goeree-Overflakkee consulent ds. G.J. Anker uit Ooltgensplaat het woord, evenals ds. J. de Visser van de Exoduskerk te Sommelsdijk. Ten slotte sprak ouderling M. Ridderhof de dominee en zijn vrouw toe namens de kerkenraad en gemeenten van Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. De gemeente zong hen daarna toe Psalm 121:4: ‘De Heere zal u steeds gadeslaan.’ Ds. De Borst verhuist naar Putten.