Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.J.D. van Vreeswijk doet intrede op Scheveningen

05-08-2021

Zondag 11 juli is ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem bevestigd als predikant voor de Prinses Julianakerk op Scheveningen. In de

bevestigingsdienst ging ds. C. Blenk uit Den Haag voor. Hij preekte over 1 Koningen 19 en Romeinen 11:4-6. Elia mag zijn opvolger al zalven, al blijft hij zelf nog in dienst. God zorgt voor de overge-bleven zevenduizend door een opvolger aan te wijzen. Zo krijgt Scheveningen vandaag een nieuwe dienaar van het Woord. God zorgt voor Zijn eigen heilige rest. De heilige rest groeit in het Oude Testament soms zelfs weer aan. Hoe wonderlijk God nieuwe mensen op je pad brengt. In het Nieuwe Testament zie je de opvolgingsgedachte opnieuw, bij Paulus en Timotheüs. Paulus zegt: ‘Ik ga weg, nu jij, Timotheüs. Strijd de goede strijd van het geloof. Neem de fakkel over.’ ‘Ik ben Elia niet, en jij, Bernard, bent Elisa niet, maar iets daarvan wil ik doorgeven; nu jij, Bernard,’ aldus ds. Blenk.

In de middagdienst deed ds. Van Vreeswijk intrede met Efeze 1:3-13. Paulus leert ons wat je als predikant en gemeente als eerste tegen elkaar wilt zeggen: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’. Voordat je iets met elkaar gedeeld hebt, begin je met God te loven en te prijzen. Om Hem te danken voor de grootste zegen die op je pad is gekomen. In de gemeente bestaan er geen clubjes, groepen of generatieverschillen. De gemeente is de plek waar over verzoening gesproken wordt, waar je

hoopt dat jongeren, ouderen, Scheveningers en Duindorpers zich allemaal vinden rondom het Evangelie. De gemeente van Efeze was geen ideale gemeente, maar in alle kwetsbaarheid zag Paulus de liefde van Christus opblinken en doorzetten. God heeft jullie gezegend met liefde. Vanuit dat perspectief mogen wij ook naar elkaar en de gemeente kijken.

De predikant werd na de zegen toegesproken door ouderling D. Spaans namens de wijkkerkenraad en gemeente. Ds. G.C. Lock sprak namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten.