Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.J.D. van Vreeswijk neemt afscheid van Hattem

22-07-2021

Op zondag 4 juli heeft ds. B.J.D. van Vreeswijk in de ochtenddienst afscheid genomen als predikant van de Stadsnoordwestwijk van de protestantse gemeente Hattem i.w.. Door de versoepelde maatregelen kon een deel van de gemeente, familie en genodigden fysiek aanwezig zijn. Anderen waren via kerkTV en YouTube thuis met de kerk verbonden.

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Van Vreeswijk toegesproken door mw. M. Sanderse, burgemeester van de gemeente Hattem, en ds. W. Hortensius, predikant van de protestantse wijkgemeente Hattem. Hij stond onder andere stil bij het getal twaalf, dat in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Dit gezien de periode van twaalf jaar die ds. Van Vreeswijk de gemeente diende.

De schriftlezing was gekozen uit Efeze 3:14- 21. De preek had als thema ‘dankbaarheid en hoop’. Paulus vertrekt uit Efeze, hij laat de gemeente achter, de gemeente waar hij hoogte- en dieptepunten heeft beleefd, maar waar ook verwachtingen zijn overtroffen. Paulus blijft bidden voor de gemeente, een gemeente die hij gunt zich geworteld te voelen in de liefde van Christus. Paulus dankt God. Hij heeft meer gegeven dan verwacht, Hem zij de heerlijkheid.

Bij terugkomst in de kerk overhandigden de kinderen van de kindernevendienst een collage met thema’s die de afgelopen jaren in de kindernevendienst zijn behandeld.

Vervolgens werd ds. Van Vreeswijk toegesproken door W. Dasselaar, voorzitter a.i. van de kerkenraad van de Stadsnoordwestwijk. Hij stond niet alleen stil bij het dienstwerk van ds. Van Vreeswijk, maar gaf ook woorden aan de plaats die het gezin in de gemeente en de stad innam.

Op zijn verzoek zong de gemeente de familie Van Vreeswijk het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ toe.

Ds. Van Vreeswijk is ruim twaalf predikant geweest in Hattem. Hij is 11 juli bevestigd als predikant van de Julianakerk in Scheveningen.