Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.J. van Assen doet intrede te Moerkapelle

02-09-2021

In de morgendienst op zondag 18 juli werd ds. B.J. van Assen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Moerkapelle. De gemeente was vacant sinds het vertrek van ds. A.J. van den Herik in augustus 2020 naar Dordrecht. Ds. A. van Vuuren leidde de bevestigingsdienst. De tekst voor de prediking was Job 36:22: ‘Wie is een Leraar als Hij?’ en vers 24 ‘Denk eraan dat je Zijn werk groot maakt.’ Het thema van de preek was ‘De corebusiness van de predikant’. Het gaat daarbij om het hart van de taken van de dominee: een predikant moet telkens opnieuw onderwezen worden door God om gevoed te worden. En daarnaast wordt een predikant geroepen om Gods werken groot maken in de prediking en in het pastoraat. In de middagdienst deed ds. Van Assen intrede. Hij verkondigde het Woord van God vanuit Handelingen 8:35 met als thema ‘Jezus prediken’. De aandachtspunten waren: daartoe geroepen, daarvoor uitgenodigd en daardoor verblijd. Dit tekstgedeelte speelde een rol in zijn roeping naar Moerkapelle. Ds. Van Assen gaf aan, net als Filippus, de genade van de Heere Jezus centraal te willen stellen in de prediking en het werk in de gemeente.

Ds. Van Assen werd toegesproken door wet houder J.W. Schuurman namens de gemeente Zuidplas en door ouderling C. Reijneveld, namens de plaatselijke gereformeerde gemeente en hersteld hervormde gemeente. Hij wees op de verbondenheid die er mag zijn tussen de plaatselijke kerken. Ten slotte sprak de voorzitter van de kerkenraad, B. Boevée, ds. Van Assen, zijn vrouw en kinderen toe namens kerkenraad en gemeente. Boevée heette de dominee en zijn gezin welkom in Moerkapelle en in de gemeente en benoemde de bijzondere leiding van de Heere waarmee Hij ds. Van Assen en de gemeente Moerkapelle bij elkaar had gebracht. De gemeente zong ten slotte haar nieuwe predikant Psalm 84:3 toe.