Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.J. van Assen neemt afscheid van Herkingen en Nieuwe Tonge

22-07-2021

Op zondag 4 juli heeft ds. B.J. van Assen in de morgendienst afscheid genomen van de hervormde gemeente in Herkingen en in de middagdienst van de gemeente in Nieuwe Tonge. Hij preekte over Filippenzen 1:1-11. Het thema van de verkondiging was ‘Afscheid nemen in geloof, in hoop en in liefde’. Hij had dit uitgewerkt in drie punten: danken voor geloofsverbondenheid, goede hoop hebben voor de toekomst en bidden voor overvloedige liefde. Dit bijbelgedeelte begint met dankzegging en eindigt in verheerlijking, aldus de predikant. Hiermee werd onderstreept hoe in blijdschap teruggekeken mag worden op de bijna vijfenhalf jaar waarin hij beide gemeenten heeft gediend.

Aan het einde van de morgendienst in Herkingen sprak ouderling A. Baelde een dankwoord uit. ’s Middags in Nieuwe Tonge voerden consulent ds. M. Kreuk, ds. T. Bakker van de hersteld hervormde gemeente te Nieuwe Tonge en ouderling P. van Moort het woord. Mw. Van Assen werd bedankt als ‘stille kracht’ op de achtergrond die haar man steeds weer gelegenheid gaf om zich voor de gemeenten te kunnen inzetten. De predikant heeft zich in het bijzonder ingezet voor meer interkerkelijk begrip. De resultaten die hij hiermee heeft bereikt, worden door de gemeenschap als waardevol beschouwd. Ds. Van Assen is 18 juli bevestigd in de hervormde gemeente te Moerkapelle.