Waar bent u naar op zoek?

Ds. B.J. van der Graaf en ds. F.A. van Velzen bevestigd in Huizen

24-06-2021

Zondagmorgen 13 juni werden ds. B.J. van der Graaf uit Amsterdam en ds. F.A. van Velzen uit Amersfoort bevestigd als nieuwe wijkpredikanten van de wijkgemeente Nieuwe kerk te Huizen. In dezelfde dienst deden zij ook intrede. Iets minder dan anderhalf jaar geleden werd de wijkgemeente na het emeritaat van ds. G.J. Mantel vacant. Consulent ds. G.J. Roest verrichtte de bevestiging, waarna de gemeente de predikanten Psalm 134:3 toezong. Daarna leidde ds. Van Velzen de dienst en hield ds. Van der Graaf de preek. De dienst had als thema ‘Thuiskomen’ naar aanleiding van Psalm 84:1-8 en Johannes 14:1-6: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.’ Een woning voor nu, maar ook voor eeuwig. Er zijn veel woningen voor verschillende vogels, voor mussen en zwaluwen. De predikant wees ook op de roeping van gemeenteleden om zowel binnen als buiten de gemeente om te zien naar anderen en hen te helpen op de weg om thuis te komen. De bevestigde predikanten ervoeren ook heel duidelijk een thuiskomen in het aannemen van het beroep naar Huizen. Tijdens de dienst zong ds. Van der Graaf samen met twee dochters en een schoonzoon het lied van The Wanderer ‘We are all going Home’.

De preses van de algemene kerkenraad, A. Makkinje, en de preses van de wijkkerkenraad, P. Wiesenekker, spraken woorden van welkom. Hierna werd de predikanten toezongen Opwekking 334: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’. Bij de persoonlijke woorden van de drie predikanten en de toespraken viel op hoe wonderlijk de wegen van Gods Geest en leiding zijn als je terugziet hoe predikanten en gemeente op elkaars weg zijn gekomen.

De twee nieuwe predikanten vervullen samen een fulltime predikantsplaats. De een meer gericht op de verkondiging, de ander meer gericht op het pastoraat. Zo mag door een combinatie van diverse gaven en talenten invulling gegeven mag worden aan de opbouw en de vernieuwing van de gemeente. Aan het einde van de dienst gaf de gemeente met het zingen van lied 425 uit het Nieuwe Liedboek ‘Vervuld van uw zegen’ uiting aan haar dankbaarheid.