Waar bent u naar op zoek?

ds. B.M. Meijndert

Dr. C. van Sliedregt
Door: Dr. C. van Sliedregt
08-12-2022

‘ De Heere God kan soms wonderlijke en ongedachte wegen met ons gaan.’ Ik las die woorden in een overdenking voor jongeren in het Bijbels Dagboek 2022 van de GZB.

Wat bleef Bas Meijndert ondanks zijn 92 levensjaren jong van hart en wat hield hij van jong en oud. Tot het laatste toe. Maar bovenal hield hij van de Heere, van Gods Woord, betrouwbaar door stormen heen.

Vermanen en vertroosten

Bastiaan Maarten Meijndert werd 15 april 1930 in Bergschenhoek geboren. Daar groeide hij op en trouwde hij met Corrie de Ruiter uit Numansdorp. Hun trouwtekst: ‘Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ (Ps.37:5) In de eerste gemeente, Waarder, werd Leo geboren en al wonend in de tweede gemeente, Woudenberg, zag Mariët in het ziekenhuis van Woerden het levenslicht. Daarna volgden de gemeenten van Lunteren en Voorthuizen, waar Corrie ernstig ziek werd. In genoemde gemeenten was ds. Meijndert een geliefd predikant. Liefdevol vermanen en rijk vertroosten was hem eigen. Vanuit toegenomen wijsheid en levenservaring kon hij raad geven. Mede vanwege de ernstige ziekte van Corrie ging de weg vanuit Voorthuizen naar Ermelo, om in Harderwijk jaren ziekenhuispredikant te zijn. Ook sprak ds. Meijndert woorden bij de opening van ziekenhuis St. Jansdal, officieel geopend door prinses Margriet.

Tweede huwelijk

In Ermelo werd mw. C. Meijndert-de Ruiter begraven. Het echtpaar Meijndert was 27 jaar getrouwd. Terwijl hij er niet aan dacht weer te trouwen, volgde op 22 mei 1987 toch een tweede huwelijk, in Huizen. De trouwtekst van Bastiaan Maarten Meijndert en Tiny Veerman was: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’ (Ps.121:1). Ruim 35 jaren waren ze getrouwd, lang woonachtig aan de Vliegtuiglaan 42 in Soesterberg. Zij leefden vandaar zeer trouw mee in Soest, waar hervormd en hersteld hervormd helaas uit elkaar gingen. Dat raakte zeer het hart van ds. en mw. Meijndert.

Al ging ds. Meijndert jarenlang diverse keren per week naar de dialyseafdeling in het Meanderziekenhuis van Amersfoort, hij klaagde nooit, was dankbaar en bouwde daar een hartelijke band op met het personeel.

Plotseling overleed op 24 oktober 2022 zijn tweede, zo zorgzame vrouw Tiny Meijndert-Veerman. Op 29 oktober waren we samen in de aula van de begraafplaats Koningsvaren te Ermelo. Enkele weken later zat ds. Meijndert in Lage Vuursche aan het avondmaal. Niemand dacht toen dat we 3 december weer naar de begraafplaats in Ermelo zouden gaan.

Anker van de hoop

Plotseling overleed ds. Meijndert in de nacht van 25 op 26 november. Hij had in de dagen daarvoor van velen in zijn woonomgeving afscheid genomen en zou naar zijn dochter in Velp gaan. Zijn dochter had alles in gereedheid gebracht en haar man zou als verpleegkundige zijn schoonvader introduceren bij het ziekenhuis in Arnhem. Hoe anders verliep het. Zaterdag 26 november stopte de verhuiswagen voor de deur van Vliegtuiglaan 42, maar die kon weer gaan. Zoon Leo mailde mij: ‘Je wordt stil van Gods ondoorgrondelijke overwegingen. Maar we hebben vrede met Zijn besluit. Vader mag nu zijn waar hij zijn hele leven op en onder de kansel naar verwezen heeft: dicht bij de Here, aan de voeten van Jezus. Hij is ons al voorgegaan als pater familias.’

In de dankdienst op zaterdag 3 december in de aula van de begraafplaats Koningsvaren stonden we onder andere stil bij de door ds. Meijndert al eerder opgegeven woorden: ‘Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.’ (Ps.73:23,24) Geloofsgetuigenis van ds. Meijndert: ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat.’ In de moeiten van het leven hebt U me niet losgelaten. Ook zijn kinderen Leo en Mariët, hun echtgenoten, de klein- en achterkleinkinderen en verdere familie laat Hij niet los. Vanwege het anker van de hoop vast in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Hebr.6:19).

Bastiaan Maarten Meijndert – V.D.M. Zo mocht hij dienaar van het goddelijke Woord zijn. In navolging van Hem, Jezus Christus: ‘Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.’ (Luk.22:27b) Er is hoop. Adventsverwachting voor jong en oud. Zie het Kind in de kribbe, Gods genade- en liefdesgeschenk in een wereld verloren in schuld. Zie de Man van smarten aan het kruis. Zie de opgestane Heere. Die is gekomen en wederkomt. Maranatha!

Dr. C. van Sliedregt
Dr. C. van Sliedregt