Waar bent u naar op zoek?

Ds. Belder onderstreept realiteit van hemel én hel

29-08-2016

Je kunt pas echt leven als je weet waarvoor je bereid bent te sterven. Deze woorden bleven haken toen we onlangs in gezinsverband keken naar de recente film over Polycarpus, schrijft ds. J.B. ten Hove.

De woorden klinken uit de mond van de vroegchristelijke bisschop van Smyrna. Hiermee wordt in één zin de focus scherp gesteld op de zaak waarover het gaat in de nieuwste pennenvrucht van ds. J. Belder, ditmaal een uitgave in de Artios-reeks.

Welke waarde heeft de marteldood van christenen zoals Polycarpus als er geen hemel en geen hel zou zijn? Omgekeerd: Welke waarde heeft een leven zonder Christus in het perspectief van de eeuwigheid?

Verschuivingen

Het eeuwigheidsperspectief behoort bij de grondstructuur van het geloof van de Kerk van alle tijden en plaatsen. Maar in zijn boek De laatste ernst signaleert ds. Belder dat dit geloof vandaag de dag allerminst algemeen en ongetwijfeld is, althans in de westerse wereld. Door middel van persoonlijke ervaringen en verwijzingen naar gegevens uit wetenschappelijk onderzoek maakt hij inzichtelijk welke uitwerking het secularisatieproces in de achterliggende decennia heeft gehad op de samenleving.

Deze invloed is niet alleen waarneembaar in de wereld buiten de kerk, maar ook binnen de kerkelijke muren. Namen van vrijzinnige theologen als H.M. Kuitert en Nico ter Linden worden genoemd, evenals verschuivingen in preken, liederen en in gemeenten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 2 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)