Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.A. van der Graaf doet intrede te Veenendaal

01-09-2022

De hervormde wijkgemeente rondom de Oude kerk in Veenendaal heeft na een bewogen periode weer een eigen predikant.

Ds. C.A. van der Graaf deed zondag 21 augustus intrede.

Ds. J.J. Hagendijk uit Willige Langerak preekte in de bevestigingsdienst over Filippenzen 1:6. ‘God is een goed werk begonnen en Hij zal het voltooien. Begin maar gewoon ‘halverwege’, want Iemand ging je voor en Iemand komt je na’, adviseerde hij ds. Van der Graaf. In de intrededienst stond Filippenzen 3:1a centraal. ‘Paulus spoort ons aan om de trouw van God met elkaar te vieren’, aldus ds. Van der Graaf. ‘Niet alleen in dagen van voorspoed, maar met een zekere onverstoorbaarheid als een basisinstelling. Paulus zit gevangen, zijn toekomst is on-zeker, en hij is bezorgd over invloeden die de gemeente van Filippi dreigen weg te halen bij de vreugde en de vrijheid die ze in Jezus heeft. De apostel geeft hoog op van Jezus de Christus, de Gekruisigde, Die ook is opgestaan. In Hem kreeg Paulus een nieuwe identiteit. In het licht van God komt heel veel in ons leven, in de wereld en in de kerk er lelijk uit te zien: je zonden en wonden als ziekte, dood, onrecht en verval. Maar in Christus zie je beslissend meer. Paulus zegt: Doe het toch maar, verblijd je in de Heere. Uiteindelijk is niet het allerbelangrijkste en het meest wezenlijke of jij en ik het volhouden. Het eerste en het laatste is dat Hij, Jezus de Christus, het met en voor ons vol zal houden. Dat is genoeg. Daarvan te leven en dat Woord ontvangen als bodem onder je bestaan is het geschenk van de vreugde.’

Ds. Van der Graaf werd toegesproken door wethouder E. Stroobosscher namens de gemeente Veenendaal, ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen namens de classis Utrecht, consulent ds. W.G. Teeuwissen namens de centrale hervormde gemeente, de algemene kerkenraad, de werkgemeenschap en het ministerie, de familie Boot die een pakket met tips van gemeenteleden voor de kennismaking met Veenendaal aanbood, en ouderling B. Blokland namens de kerkenraad. Als danklied werd Psalm 68:2 uit Weerklank gezongen.