Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.D. Zonnenberg neemt afscheid van Ochten

15-10-2020

Op 4 oktober nam ds. C.D. Zonnenberg in verband met zijn emeritaat afscheid van de hervormde gemeente te Ochten. Na te zijn toegesproken door burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe en ouderling-kerkrentmeester Leenman namens kerkenraad en gemeente werd het predikantsechtpaar door enkele kerkenraadsleden samen met twee voorzangers Psalm 121 toegezongen. Filippenzen 4:4 was de tekst voor de preek: Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Moet je nu blij zijn? Een dominee weg, een gemeente vacant, op zoek naar een nieuwe predikant? Hebben we de tekst wel goed gehoord? Verblijd u in de Héére. Deze tekst stond in het in de oorlog vernielde kerkgebouw als randschrift op de preekstoel en is nu geschilderd op de rand van de orgelgalerij. Daardoor werd ds. Zonnenberg getriggerd. Bewust hamerde hij in de afgelopen elf en een half jaar op het Woord van onze God. Wanneer je je buigt over de Bijbel, dan zul je merken dat de blikrichting van je leven gericht wordt op Christus en dát geeft blijdschap. Je mag blij zijn met de Heere Jezus Christus en Zijn weg, werk en woord. Zonder Hem red je het niet. Niet in voorspoed, niet in tegenspoed. Niet in de jonge dagen, niet tijdens je emeritaat. Toen Paulus deze opdracht schreef, zat hij in de gevangenis. Ondanks dat hamert hij er bij herhaling op: Wees blij in Jezus Christus. Zo’n leven heeft perspectief. Dat je gekocht en betaald bent door Jezus Christus met Zijn bloed, geeft volkomen houvast in leven en in sterven. Verblijden is heengaan in vreugde, in de wetenschap elkaar misschien wel uit het oog, maar niet uit het hart te verliezen. Verblijden zit verankerd in Christus Jezus. Paulus zegt het opnieuw: Verblijd je. Hij herhaalt dit niet om de brief maar vol te krijgen, maar om ons uit onze dodelijke herhalingen en dooddoeners weg te halen. We kunnen zo gauw de moed verliezen. Verblijd je in Christus. Dát geeft houvast en moed, voor nu en voor de toekomst. We kunnen vooruit in de wetenschap, in het geloof dat God zorgt.