Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.G. op ’t Hof doet intrede in Siddeburen-Steendam-Tjuchem

14-10-2021

Op zondag 3 oktober is ds. C.G. op ’t Hof door de consulent, ds. G.W. van Wingerden uit Stedum, verbonden aan de hervormde gemeente van Sidde- buren-Steendam- Tjuchem. Ds. Op ’t Hof wordt, naast parttime predikant, ook pionier in het dorp in dienst van de IZB.

In de verbintenisdienst stond ds. Van Wingerden daarom stil bij 1 Samuel 14:1-22, waarin Jonathan op weg gaat met zijn wapendrager. De gemeente, pionier en pioniersgroep werden vergeleken met Jonathan, die zegt ‘laten we op weg gaan’ en de wapendrager, die zegt ‘ik ben uw man’.

Namens de pioniersgroep sprak Klaasje Haveman. Zij introduceerde de nieuwe naam van de pioniersgroep ‘Struners’, evenals het logo. Nelleke Kruijmer sprak namens de IZB en zij bad de gemeente en de pioniersgroep Gods zegen toe.

In de middagdienst deed ds. Op ’t Hof intrede. Hij preekte over Psalm 124 en stond stil bij vers 8: ‘Onze hulp is in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Na de dienst werd ds. Op ’t Hof toegesproken door burgemeester A. Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen. Hij gaf ds. Op ’t Hof de woorden mee van Franciscus van Assisi ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’. Ds. G. de Fijter sprak als oud-predikant van de gemeente Siddeburen. Hij noemde naar aanleiding van Psalm 62 dat de stilte gezocht moet worden in het drukke leven en dat dit in het uitgestrekte Groninger land mogelijk en nodig is. Ds. G.J. Weessies sprak namens de protestantse gemeente van Siddeburen. De heer K. de Vries sprak namens de modaliteitenring en namens kerkenraad en gemeente. Hij overhandigde de nieuwe predikant een Groninger Psalmen- en gezangenboek. Mevrouw N. Codee, godsdienstdocent op de openbare lagere school in het dorp, verwelkomde hem als ‘mede-pionier’.