Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.H. Bijl neemt afscheid van Waddinxveen

03-09-2020

In de middagdienst op 30 augustus in de Brugkerk nam ds. C.H. Bijl afscheid van de hervormde gemeente van Waddinxveen en in het bijzonder van wijkgemeente Oost.

Vanwege de coronamaatregelen was er een beperkte groep gemeenteleden en genodigden aanwezig en maakte een deel van de gemeente de dienst via digitale kanalen mee. Ds. Bijl bediende het Woord deze middag uit Joël 2:23-27 en Mattheüs 18:15-20. De tekst voor de preek was Mattheüs 18:20: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ Hij wees erop dat deze tekst vaak gebruikt wordt, maar niet altijd in de juiste verhouding met de context. De predikant bepaalde de gemeente bij de Naam in deze tekst. De naam Jezus, Zaligmaker, Die gekomen is om te vergeven. Hij wees daarnaast op de naam Immanuel, God met ons. De diepste laag van deze tekst is deze: Jezus komt waar het gaat om zonde, vergeving en verzoening. Geloven is de Zaligmaker ontmoeten. Het verlangen van de Heiland is dat mensen die zondigen, behouden worden.

De predikant sprak de jongeren speciaal aan in de dienst en zei dat het hem erg goed gedaan had dat zij in groten getale op de afscheidsavond eerder in de week waren gekomen. Hij memoreerde aan de goede gesprekken en de vele discussies die zij gevoerd hadden. Hij wees hen nogmaals op Jezus, Die gekomen is om te behouden wat verloren is.

Voor aanvang van de dienst werd ds. Bijl toegesproken door R.W. Zoutendijk namens de algemene kerkenraad en door A.G. Plugge als voorzitter van de wijkkerkenraad. Ds. Bijl sprak daarna een dankwoord uit. Ds. Bijl heeft de gemeente van Waddinxveen ruim vijf jaar gediend. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente van Papendrecht, waar hij aanstaande zondag intrede hoopt te doen.