Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.H. Buitink doet intrede in Waardenburg-Neerijnen

01-09-2022

Zondagmorgen 21 augustus is ds. C.H. Buitink bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. C. Doorneweerd uit Strijen. Het thema van de preek was: ‘U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’ ( Jes.12:3). Ds. Buitink werd gewezen op de belangrijke taak die op zijn schouders wordt gelegd: ‘U bent gezonden naar Waardenburg-Neerijnen om water te putten: het Evangelie van genade uit te delen, het Woord van God te verkondigen, te onderwijzen, te vermanen en te vertroosten tot redding van de gemeente.’ Ds. Doorneweerd wees op het belang van verbondenheid met de hemelse bron, niet al zuchtend maar met vreugde.

Een dienaar van het Woord mag staan aan de vijver, dé bron die nooit opdroogt, Jezus Christus. Hij zei Zelf: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Hebben we dorst? Iedereen wil het heil, maar willen we ook de Heiland? ‘Aardse bronnen drogen éénmaal op. Zij geven geen heil en zaligheid. Jezus is de bron van eeuwig leven. Hem zij alle lof en eer’. Ds. Buitink preekte ’s middags over Psalm 100:2: ‘Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.’ In een tijd van zogenoemd apatheïsme is het zijn verlangen om te delen in de blijdschap van het Evangelie, want alleen deze blijdschap is eeuwig. Met het oog daarop worden we ook naar de kerk geroepen. In zijn persoonlijke woorden benadrukte hij ernaar uit te kijken om de jeugd te ontmoeten. Hij hoopt op een goede samenwerking met allen die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. De Heere heeft hen als predikantsgezin geroepen naar deze gemeente, maar roept tegelijk ons allemaal op om ons in te zetten voor Zijn Koninkrijk. Er staat immers: ‘Dien de Heere met blijdschap.’ Na de dienst spraken burgemeester S. Stoop (West Betuwe), ds. W.M. Roseboom (consulent en werkgemeenschap Tuil) en J.H. de Greef (preses namens kerkenraad en gemeente) het predikantsgezin toe. Het predikantsgezin werd Psalm 134:3 toegezongen.