Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.H. Buitink neemt afscheid van Klaaswaal

18-08-2022

Ds. C.H. Buitink nam zondag 17 juli afscheid van de hervormde gemeente te Klaaswaal.

In de morgendienst vierde de gemeente het heilig avondmaal, in de afscheidsdienst zondagmiddag bediende ds. Buitink het Woord uit Mattheüs 22:34-40. Centraal in de preek stond God liefhebben bovenal en de naaste als onszelf. Het slotlied in de dienst was Weerklank lied 356: 1,2,3 en 4: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Ds. Buitink werd toegesproken door ds. E. Bijl namens de werkgemeenschap ring Hoeksche-Waard en door de voorzitter van de kerkenraad, diaken W. Molendijk. De aanwezigen zongen het predikantsgezin Psalm 134:3 toe, waarna ds. Buitink een woord van dank sprak. Hij wordt DV 21 augustus in de hervormde gemeente in Waardenburg-Neerijnen bevestigd. Ds. Buitink stond ruim zeven jaar, sinds 31 mei 2015, in Klaaswaal.