Waar bent u naar op zoek?

Ds. C. Hoek doet intrede te Giessen

05-05-2022

Zondagmorgen 24 april werd ds. C. Hoek bevestigd als predikant in de hervormde gemeente te Giessen. Zijn vader, dr. J. Hoek uit Veenendaal, leidde de dienst. Hij verkondigde het Woord vanuit Lukas 10:1-9. De tekst voor de preek was Lukas 10:5 en 6: ‘En welk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.’ In de verkondiging legde de voorganger uit dat de groet ‘vrede zij dit huis’ een diepe betekenis heeft, want Gods gezanten komen vrede brengen. Die vrede is voor ieder die de vrede aanvaardt. Verder riep hij op tot gebed voor de nieuwe predikant: ‘Een gemeente die veel bidt voor de dominee, zal rijk gezegend worden in zijn bediening.’

Ds. L. Hoftijzer, consulent en predikant van de hervormde gemeente te Rijswijk (NB), bevestigde vervolgens de nieuwe predikant. Wethouder Shah Sheikkariem feliciteerde daarna ds. Hoek namens de burgerlijke gemeente Altena. Hij gaf aan dat hij als wethouder streeft naar verbinding en sprak zijn vreugde uit over het feit dat ds. Hoek in zijn kerkelijke gemeente ook die verbinding zoekt. Hij besloot met: ‘Vooral: God zegene u en het ga u goed.’ Als welkomstgeschenk overhandigde hij aan ds. Hoek een pakket met streekproducten.

Ds. Hoek deed ’s middags intrede. De tekst voor de preek was Johannes 20:21: ‘Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend Ik ook u.’ In zijn preek benadrukte ds. Hoek dat het erom gaat te doen wat de Heere vraagt. Het gemeentekoor zong de nieuwe predikant meerstemmig toe, onder meer het lied ‘Vrede zij u’.

Na de dienst werd de nieuwe predikant met zijn gezin toegesproken door ds. Hoftijzer als collega, als consulent, namens de zustergemeenten in Rijswijk, namens de werkgemeenschap en namens de classis. Ten slotte sprak ouderling Bert den Hartog de predikant toe namens de beroepingscommissie.