Waar bent u naar op zoek?

Ds. C. Hoek neemt afscheid van Bedum en Onderdendam

14-04-2022

Op zondagmiddag 10 april nam ds. C. Hoek afscheid van de hervormde gemeenten te Bedum en Onderdendam. Het thema van de afscheidspreek was ‘Gebroken en vergoten!’ De bijbellezing was uit Jesaja 53:10-12 en Markus 14:1-11. Dit gedeelte vertelt in het begin dat de Schriftgeleerden een manier zochten om Jezus te doden. Dan gaat het verder en is Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, de melaatse. Kennelijk is deze Simon door Jezus genezen van melaatsheid. Terwijl zij aanlagen, was er een vrouw met een albasten kruik vol narduszalf. Zij brak de hals en goot de zalf over Jezus uit. De vrouw werd gekwetst in haar daad van liefde voor Jezus. Hij zegt: ‘De armen zijn er altijd, maar Ik niet.’ Jezus komt op voor deze vrouw en vertelt dat zij van tevoren het lichaam van Jezus heeft gezalfd voor de begrafenis. In het laatste gedeelte is Jezus met Zijn discipelen in Jeruzalem. Judas maakt zich op om Jezus te verraden voor geld. Het middelste gedeelte is de kern van de prediking. Deze vrouw gaf alles aan Jezus. Zij gaf zichzelf.

In de afgelopen zes jaar heeft ds. Hoek deze boodschap van redding en behoud door Jezus met hart en ziel verkondigd. Deze boodschap van redding en behoud zal steeds weer verkondigd worden in Bedum en in Onderdendam. De prediking blijft. Daardoor wordt Simon, de melaatse, genezen en komt de vrouw tot de erkenning alles te geven wat zij heeft, aan haar Redder Jezus.

Na de dienst sprak de heer K. de Vries namens de modaliteitsring ‘de Ommelanden’. B. Riepma sprak namens de kerkenraden van Bedum en Onderdendam. Bij allen is dankbaarheid voor de afgelopen jaren en vertrouwen dat God aan Bedum en in Onderdendam een nieuwe herder en leraar zal schenken. De gemeenten zongen het gezin Hoek de zegenbede toe.

Ds. Hoek stond zes jaar in Bedum en Onderdendam. Hij wordt DV op 24 april bevestigd in de hervormde gemeente te Giessen.