Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.J. Barth doet intrede te Vinkeveen

30-03-2023

Zondag 26 maart is ds. C.J. Barth verbonden aan de hervormde gemeente van Vinkeveen. De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent, ds. H.G. van der Ziel uit Waarder.

De schriftlezing was 2 Korinthe 5:10-21. Dit sloot aan bij de afscheidsdienst van ds. Barth in Langbroek, waarin hij preekte over het voorafgaande hoofdstuk. De tekst voor de verkondiging was 2 Korinthe 5:18: ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.’ Het thema van de preek was ‘Geroepen tot ambassadeur van Christus’. In de middagdienst deed ds. Barth intrede in zijn nieuwe gemeente. De schriftlezing sloot weer aan op de schriftlezing van de morgendienst, namelijk 2 Korinthe 6:1-10. De tekst voor de preek (vs.2b) luidde: ‘Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’, met als thema ‘Zie nu’.

Ds. Barth werd toegesproken door ds. P.H. Zaadstra namens de classis Utrecht en de werkgemeenschap van predikanten en door ouderling-kerkrentmeester F. Voskuil namens de gemeente. Vervolgens zong de gemeente ds. Barth en zijn gezin de gebedswoorden van Psalm 25:2 toe. Hierna sprak ds. Barth een persoonlijk woord. Ds. Barth was hiervoor predikant van de hervormde gemeente te Nederlangbroek, die hij dertien jaar diende. Eerder stond hij in Uddel. De hervormde gemeente van Vinkeveen was vacant sinds ds. J.T. Maas in februari 2022 naar Ouderkerk aan den IJssel vertrok.