Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.J. Barth neemt afscheid van Langboek

23-03-2023

Na dertien jaar heeft ds. C.J. Barth op zondagmorgen 12 maart afscheid genomen van de hervormde gemeente in Langbroek. Hij bepaalde de aanwezigen bij 2 Korinthe 4:7. Het thema van de preek was ‘De schat in aarden kruiken’. Wij zijn voorbijgangers, maar de schat van het Evangelie blijft. Ds. Barth werd na afloop van de dienst toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, A.W. van Os. Daarna bemoedigde ds. W.T.V. Verhoeven namens de classis Utrecht (waarin ds. Barth ook deelnam aan de werkgemeenschap) hem met de woorden van de Heere Jezus uit Mattheüs 20: ’Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.’

Ter afsluiting werd de familie Barth toegezongen door alle jongeren uit de gemeente met de liederen ‘Zegen hen’ en ‘Een toekomst vol van hoop’.

Ds. Barth hoopt op zondag 26 maart in de hervormde gemeente van Vinkeveen bevestigd te worden.