Waar bent u naar op zoek?

Ds. C. Kik 50 jaar predikant

13-01-2022

Vijftig jaar geleden, op 9 januari 1972, kreeg hervormd Rouveen, na een vacature van bijna twee jaar, kand. C. Kik uit Sprang-Capelle als nieuwe predikant. Cornelis Kik is op 2 mei 1940 in Oude Tonge geboren. In 1967 ging hij in Utrecht studeren. Tijdens de periode in Rouveen was ds. Kik korte tijd legerpredikant. Na Rouveen stond ds. Kik in Noordeloos en Strijen. Van 1989 tot zijn emeritaat in 2001 was hij predikant van de hervormde gemeente van Sprang. Toen ds. Kik in 1972 aan zijn predikantschap begon, telde de Gereformeerde Bond zestig emeritus predikanten. Toen ds. Kik in 2001 met emeritaat ging waren dat er 170 en momenteel zijn het er ruim 260. Ds. Kik is in Sprang blijven wonen.