Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.M. Baan neemt afscheid van Nieuwpoort

29-09-2022

Ds. C.M. Baan heeft zondagmorgen 18 september afscheid genomen van de hervormde gemeente in Nieuwpoort. Het thema van de dienst was ‘Dankbaarheid’, naar aanleiding van 1 Korinthe 1:4-9. In de preek werd stilgestaan bij de vele zegeningen en de genade die door God is gegeven.

Ds. Baan werd toegesproken door burgemeester T.C. Segers van de burgerlijke gemeente Molenlanden, door ds. J. Hogenhout van de buurgemeente Langerak, die sprak als consulent en namens de werkgemeenschap van predikanten en namens de classis Zuid-Holland Zuid, en tot slot door kerkenraadslid A. van de Ham. De dienst werd afgesloten met het zingen van het lied ‘Vrede zij u’.

In de middagdienst werden ds. Baan, zijn vrouw Diwina en de kinderen uitgezonden in een uitzendingsdienst, eveneens in Nieuwpoort. Deze werd geleid door ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan. In de preek bemoedigde hij het gezin Baan met de woorden uit Psalm 121, een pelgrimslied. Het gezin Baan verhuist binnenkort naar Israël, waar zij gaan wonen en werken in de kibboets Nes Ammim, een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël.