Waar bent u naar op zoek?

Ds. C. van de Scheur neemt afscheid van Eemnes

02-06-2022

Ds. C. van de Scheur heeft op zondag 22 mei in de morgendienst afscheid genomen van de hervormde gemeente van Eemnes. De predikant gaat met emeritaat.

De tekst voor de afscheidspreek was 1 Korinthe 15:58: ‘Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’ Als thema voor de preek koos ds. Van de Scheur ‘Niet tevergeefs…’ Paulus spreekt aan het slot van 1 Korinthe 15 over het niet tevergeefs arbeiden in de dienst van de Heere. Verschillende keren heeft de apostel Paulus zich daar ook zelf zorgen over gemaakt. Zowel naar de gemeente van Thessalonica als naar die van Efeze klinkt die zorg door. Paulus wilde niet alleen graag mensen dicht bij Jezus brengen, maar ze ook dicht bij Jezus houden.

Niemand van ons houdt ervan om dingen tevergeefs te doen, maar nog meer geldt dat in het Koninkrijk van God. In de opvoeding van je kinderen, in de verkondiging van het Evangelie, in het werk als ambtsdrager en vrijwilliger. Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning ( ja, soms is het ook gewoon ‘bikkelen’) niet tevergeefs is in de Heere. Hoe dan ook…! Burgemeester R.A. van Benthem sprak de predikant toe namens de gemeente Eemnes. Classispredikant ds. W.T.V. Verhoeven voerde het woord namens de classis Utrecht. Daarna las dhr. Geels een geschreven toespraak van de consulent, ds. G.J. Krol uit Baarn, voor. Deze was verhinderd. Tot slot sprak ouderling-kerkrentmeester B. Roodhart namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Van de Scheur diende achtereenvolgens de hervormde gemeenten van Nederlangbroek (1983-1989), Bodegraven (1989-1995), Woudenberg (1995-2002), Veenendaal (2002-2019) en Eemnes (2019-2022). De predikant en zijn vrouw zullen later deze maand naar Veenendaal verhuizen.