Waar bent u naar op zoek?

Ds. D. Breure doet intrede in Kockengen

12-11-2020

Op zondag 8 november is ds. D. Breure bevestigd te Kockengen. De intrededienst werd geleid door de consulent, ds. H.G. van der Ziel. De tekst voor de preek was Handelingen 28:31a: ‘Predikende het Koninkrijk Gods, lerende van de Heere Jezus Christus’. Het thema voor de preek was ‘De roeping en opdracht van de prediker’.

De prediking is de kerntaak van een predikant en dit heeft ook ds. Breure zijn hart. Met liefde en aandrang werd de gemeente voorgehouden zich met een geopend hart te stellen onder het Woord.

De intrededienst in de middagdienst ging over Jona 4:2b: ‘want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad’. Tijdens het beroepingswerk kwam de geschiedenis van Jona meerdere keren terug. In de preek stond ds. Breure stil bij de belijdenis van Jona en de bedoeling van Jona. De vijf kernwoorden uit de tekst werden toegepast en ds. Breure gaf aan dat het de liefde en drang van zijn hart is om Christus, zoals de tekst leert, voor te stellen.

Voorafgaand aan de toespraken werd een bericht van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente voorgelezen waarin zij ds. Breure van harte Gods onmisbare zegen toewenst.

Ds. P.H. Zaadstra heette namens de plaatselijke gereformeerde kerk ds. Breure hartelijk welkom in Kockengen. Hij hoopt op broederlijke wijze te kunnen samenwerken, waar mogelijk. Consulent ds. Van der Ziel sprak de predikant toe namens de classis Utrecht en de werkgemeenschap Kockengen/Breukelen. Ouderling P.S. Fluit sprak de dominee en zijn vrouw toe namens de gemeente. Hij verwoordde de verwondering over het feit dat de vacaturetijd slechts een halfjaar heeft geduurd. ‘De Heere zij hiervoor dank en eer.’ Hij liet de gemeente Psalm 85:4 zingen. Tot slot sprak ds. Breure een dankwoord.