Waar bent u naar op zoek?

Ds. D. Breure neemt afscheid van Waarder

29-10-2020

Op zondagmiddag 18 oktober nam ds. D. Breure afscheid van de hervormde gemeente in Waarder. De scheidende predikant bediende Gods Woord vanuit dezelfde tekst waarmee hij zijn ambtsbediening 11,5 jaar geleden in Waarder begon: Johannes 3:14-15: ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Het thema van de preek was ‘Jezus moet, Jezus zal verhoogd worden: Onder het volk, aan het kruis en door het geloof.’

Ds. Breure gaf aan dit tijdens deze afscheidsdienst ‘als een pasvorm, zeg maar als een mal te laten zijn’ en over alle dingen die gebeurd zijn, heen te leggen. Hij vroeg de hoorders om ‘alles wat hij zei, en deed, wat hier buiten uitstak’ weg te knippen en weg te denken. ‘Dit had het moeten zijn, mijn dienst, helemaal en totaal: Het verhogen van Jezus de Zoon van God.’

Verder drukte ds. Breure de gemeente op het hart om Gods liefdegave niet te verachten. Denk aan de Bijbel, denk aan de prediking. Veracht een ‘gewone’ preek over zonde en genade niet. Er is niets wat God zo vertoornt als het niet meer waarderen van Gods liefdegave. Christus moet verhoogd worden in de prediking, zodat iedereen Hem zien kan, ‘zodat iedereen mag weten: ik kan zalig worden in de Gekruisigde. Zie op Jezus de verhoogde aan het kruis’. Het is één van de twee voor iedereen: Zien op Jezus óf eeuwig sterven in je zonden. Wat is dat zien dan? Dat is geloven. Het geloof is altijd een onmisbare schakel in de verlossing van de mens. Wie op Jezus ziet, die zal leven, eeuwig leven.

Ds. Breure werd toegesproken door burgemeester C. van der Kamp van de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk, door ouderling C.E. Noordegraaf (hersteld hervormd) namens de plaatselijke kerken en door ouderling G. de Koning namens de gemeente en de kerkenraad. Daarna werd ds. Breure door de gemeente Psalm 119:7 toegezongen.

Ds. Breure nam het beroep aan naar de hervormde gemeente van Kockengen, waar hij DV zondag 8 november bevestigd zal worden.