Waar bent u naar op zoek?

Ds. D. Hoolwerf doet intrede in Ede

19-08-2021

In de ochtenddienst van 11 juli is ds. D. Hoolwerf uit Stellendam door ds. J.A. van der Velden uit IJsselmuiden bevestigd in wijkgemeente De Ark in Ede. Ds. Van der Velden preekte over Psalm 119:11b en 116b. Vanuit het thema ‘Met het Woord onderweg’ belichtte hij diverse aspecten. Vervolgens werd ds. Hoolwerf door middel van handoplegging verbonden aan de Arkgemeente. Hieraan namen deel ds. Van der Velden, ds. N.W. van den Houten (consulent) en J.J. Zweistra (preses kerkenraad).

In de middagdienst deed ds. Hoolwerf in trede. Nadat hij in een kindermoment op creatieve wijze had uitgelegd wat een pelgrim is (iemand die onderweg is naar iets wat echt goed is), volgden de schriftlezingen uit 2 Kronieken 36:15-23 en Mattheüs 28:16-20. In de preek keek ds. Hoolwerf eerst naar het logo van de gemeente Ede. Daarin komen een hoed van de vrijheid en een statenbijbel voor. Wie reikt ons de vrijheidshoed aan? Uit de Bijbel leren wij God kennen als de God van bevrijding, van alles waar wij als mensen in of aan vast kunnen zitten.

De tekst uit 2 Kronieken 36:23 vormt het slotwoord van de Hebreeuwse bijbel. Het is een oproep van Kores om op te trekken naar Jeruzalem. Zo werd een heidense koning ingezet door God om Israël te bevrijden uit de ballingschap. In Mattheüs zien we weer een oproep om in beweging te komen. Nu een oproep van dé Koning: Gaat heen vanuit Jeruzalem de wereld in. Laten we zo als nieuwe predikant en gemeente samen optrekken en leren van Jezus, Die alles gaf om te dienen. Kerk-zijn in deze tijd is een uitdaging en een roeping. Koning Jezus is er altijd bij en Hij preekt echte vrijheid en geeft je echte vrijheid.

Na de preek hielden achtereenvolgens de burgemeester van Ede, mr. L.J. Verhulst (digitaal vanwege zijn vakantie), ds. Van den Houten als consulent namens de algemene kerkenraad van Ede en het ministerie van predikanten en J.J. Zweistra als preses van de wijkkerkenraad een toespraak.

Wijkgemeente De Ark was vacant sinds het vertrek van ds. J.S. Heutink in juni 2020 naar Katwijk aan Zee.