Waar bent u naar op zoek?

Ds. D. Hoolwerf neemt afscheid van Stellendam-Melissant

19-08-2021

Op zondag 4 juli nam ds. D. Hoolwerf afscheid van de hervormde gemeente Stellendam-Melissant. Om zoveel mogelijk gemeenteleden en genodigden aanwezig te laten zijn, vond dit plaats verspreid over twee diensten. In de morgendienst stond het thema ‘vissers van mensen’ centraal. Ds. Hoolwerf haalde letterlijk en figuurlijk het visnet in dat hij ruim twaalf jaar geleden uitwierp in de gemeente. Hij wees daarbij nadrukkelijk op onze Heere Jezus Christus, Die aan het Meer van Tiberias alles had voorbereid ( Joh.21). Hij vroeg om enkele van de gevangen vissen te brengen, terwijl al snel bleek dat er brood en vis voldoende was. Hij zet mensen in bij de opbouw van Zijn Koninkrijk en voorziet Zelf daarbij in alles wat nodig is. Ons vertrouwen is dan ook op Hem alleen.

In de middagdienst stonden de woorden uit het gebed van Salomo centraal die hij sprak tijdens de inwijding van de tempel: ‘Laten Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats waarvan U hebt gezegd dat U daar Uw Naam zou vestigen.’ Deze toepasselijke tekst is ook ooit ingemetseld in het kerkgebouw van Stellendam bij het realiseren van beide zijbeuken. Met dit gebed gaf ds. Hoolwerf de gemeente terug in de handen van de almachtige Vader.

In de morgendienst werd ds. Hoolwerf toegesproken door ouderling J. van Kooten, terwijl in de middagdienst scriba R.C. Verhoeven en scriba A. Bijl van de gereformeerde kerk spraken. Ook werden hij en zijn vrouw toegezongen met de woorden van Psalm 134 en Psalm 121. In zijn dankwoord richtte ds. Hoolwerf zich tot de genodigden, de gemeenteleden en de kerkenraad en sprak hij zijn dank uit voor de zegenrijke periode die gezamenlijk is ontvangen. Hij eindigde met de woorden: ‘God is goed, altijd!’