Waar bent u naar op zoek?

Ds. D.Ph.C. Looijen 70 jaar

13-01-2022

Dirk Philippus Cornelis Looijen is zeventig jaar geleden, 16 januari 1952, in Zeist geboren. In 1974 begon hij in Utrecht met de theologische studie. Hij werd op Nieuwjaarsdag in 1980 in Kinderdijk predikant. Hij was de 27e die beroepen was in de bijna vijf jaar durende vacature daar. Daarna diende hij de gemeente van Wierden. Van 1988 tot 1993 was ds. Looijen toerustingspredikant bij de GZB en de IZB. Vervolgens was hij drie jaar predikant in de gemeente van Oostwold, classis Oost-Groningen. Van 1996 tot 2010 vervulde hij de functie van predikant-directeur van de IZB. Daarna werd ds. Looijen weer gemeentepredikant, nu in Amersfoort (Adventkerk). Ten slotte, van 2015 tot zijn emeritaat in 2018, was hij regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Zuid-Holland. In 2019 werd ds. Looijen benoemd tot voorzitter van het college voor de visitatie van de classis Utrecht. Hij woont in Amersfoort.