Waar bent u naar op zoek?

Ds. D. Verkuil neemt afscheid van Zijderveld

28-01-2021

Op zondag 31 januari neemt ds. D. Verkuil DV afscheid van de hervormde gemeente van Zijderveld. Na een proces van bezinning en gesprekken onder leiding van de classispredikant hebben de kerkenraad en de predikant een gezamenlijk verzoek gedaan aan het breed moderamen van de classis Zuid-Holland Zuid om de nieuwe kerkordelijke regeling (ord. 3-26-3) van toepassing te verklaren.

Deze regeling biedt voorganger en gemeente de mogelijkheid om na een periode van twaalf jaar op vrijwillige basis afscheid van elkaar te nemen. Ze heeft voor beide financiële gevolgen, maar schept ook ruimte voor een nieuw begin. Met oog voor het goede dat in de achterliggende jaren werd ontvangen, laten ds. Verkuil en de gemeente elkaar nu los, biddend om Gods zegen voor elkaar.

Ds. Verkuil diende eerder de gemeenten van Bleiswijk (Het Anker) (1997) en Ochten (2003). Vier jaar geleden ontving hij een beroep van de hervormde gemeente van Dinteloord. Ds. Verkuil blijft beroepbaar en is beschikbaar voor preekbeurten. Hij en zijn gezin vestigen zich in Rhenen.