Waar bent u naar op zoek?

Ds. Den Admirant: Als er geen stilte is, ervaar je God niet

30-06-2014

Veel mensen, ook serieuze christenen hebben moeite om de aanwezigheid van God te herkennen. Ds. Den Admirant wil hen helpen. Hij schreef ‘Hij is niet ver. Op zoek naar Gods aanwezigheid' om de hand van God te zoeken en op te merken.

Wat bedoelt de predikant uit Kootwijkerbroek als hij het heeft over Gods aanwezigheid? ‘In eerste plaats dat Hij er is en dat Hij nabij is, als zaak van het geloof, onafhankelijk van mijn ervaring. Hij is aanwezig in Zijn belofte, in Zijn naam, in de Bijbel, in de eredienst.

Ik wil ook ruimte vragen voor de daadwerkelijke ervaring van Zijn aanwezigheid, nabijheid en heiligheid. Er zijn gradaties in de openbaring van de aanwezigheid van God. Ik denk aan Pinksteren, waar mensen vol waren van de Geest, vervuld met heilig ontzag; er was een besef van God aanwezig. Deze ervaringskant staat niet voorop, maar we mogen ons er wel naar uitstrekken.

Bij het ervaren van God gaat het om een ontmoeting met God. Het is geen ontroering of emotie die vanuit onszelf komt. Gods aanwezigheid ervaren is niet iets als een gevoel dat je hebt als je fijn hebt gezongen. Het is eerder een doordrongen zijn van Zijn grootheid en heiligheid.’

Als elke minuut gevuld wordt door beelden of geluiden en er geen stilte en rust is, dan is het niet vreemd dat je God niet ervaart en ziet. Als je je ogen voor Hem sluit, zie je Hem niet. Als je Hem niet zoekt, dan vind je Hem niet. Het bijbelse woord ‘zoeken’ is heel belangrijk. Het geeft aan dat de Allerhoogste niet voor het grijpen ligt.

God kan Zich verbergen. Als wij als hele cultuur afscheid nemen van God – niet van spiritualiteit of van de goden, maar van de God van Israël -, dan heeft dat gevolgen, dan kan Hij Zich verbergen.’