Waar bent u naar op zoek?

Ds. E.G. De Kruijf Doet Intrede In Maarssen

17-06-2021

Op zondag 30 mei is ds. E.G. de Kruijf bevestigd als predikant aan de protestantse wijkgemeente Ichthus te Maarssen. In deze eredienst in de Dorpskerk ging voor ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug, bij wie ds. De Kruijf in 2002 zijn vicariaat – in Maarssen – heeft gevolgd. De tekst van de prediking was Johannes 21:15-17, waarin het gesprek van de Heere Jezus met Simon Petrus aan het Meer van Tiberias centraal staat. Het gaat bij de roeping van Petrus om Gods gemeente te leiden niet om zijn eigen talenten, maar om zijn (bescheiden) liefde voor Christus. Na het lezen van het formulier en het met de hand op de Bijbel uitgesproken ‘Ja, met heel mijn hart’ zongen vier koorzangers ds. De Kruijf de zegenbede toe.

Aan het eind van de dienst spraken (digitaal) Edwin van Woudenberg (voorzitter kerkenraad), ds. A.J. Zoutendijk (consulent) en ds. C. Brouwer (christelijke gereformeerde kerk) de nieuwe predikant en zijn gezin toe.

’s Middags ging ds. De Kruijf voor het eerst voor in zijn gemeente. Hij had als tekst gekozen 1 Petrus 2:1-10. Petrus wil de toenmalige gemeente bemoedigen en geeft aan dat zij bevoorrecht is om het huis te vormen waarin God wil wonen. Dit is ook een bemoediging voor ons, nu en voor de toekomst. Samen zingen tot Gods eer, bidden, omzien naar elkaar en samen komen in Zijn Naam, dat is kerk-zijn en daar wil God wonen. Wij allen kunnen een steentje bijdragen tot eer van God, zodat God het huis, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is en dat doorwaaid wordt door de Heilige Geest, wil bewonen. Na de prediking werd ds. De Kruijf digitaal toegesproken door ds. C. de Boon, voorzitter van de algemene kerkenraad Maarssen, en ds. Z. Varga, predikant van de zustergemeente in Turea. Gemeente, jeugdclub en zondagsschool verwelkomen de familie eveneens digitaal.