Waar bent u naar op zoek?

Ds. E.G. de Kruijf neemt afscheid van Capelle aan den IJssel

27-05-2021

Ds. E.G. de Kruijf heeft op 16 mei afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Schollevaar in Capelle aan den IJssel. In de Ontmoetingskerk preekte hij over 1 Johannes 5:13. Aan het einde van zijn eerste brief blikt Johannes heel positief terug. Met vreugde ziet hij dat de kern, de vaste grond, het fundament van de gemeente gelegen is in het geloof in de Naam van de Zoon van God. Daardoor heeft de gemeente het eeuwige leven. Het eeuwige leven, waar Johannes het over heeft, begint bij loslaten, jezelf overgeven aan God. Je falen en je gebreken aan God bekennen, je zwakte en zonden onder ogen zien. Knielen bij Jezus en je leven aan Hem overgeven, aldus ds. De Kruijf.

Je mag leven uit genade en putten uit de bron van Gods oneindige liefde. Dat goede en eeuwige leven, dat we als gemeente in en door Jezus mogen leven, wordt door Johannes leven uit de overwinning genoemd. Jezus Zelf heeft voor Zijn sterven tegen Johannes en de andere discipelen gezegd ( Joh.16:33): ‘In de wereld zullen jullie verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Jezus is Overwinnaar.

Eeuwig leven is een leven waarin Gods majesteit en luister allesbepalend zijn en deze heel de schepping zal doordringen en vervullen. Het is een leven in diepe verwondering over de liefde van Christus, onder de bescherming van de hemelse Vader, door de kracht en de bezieling van de Geest. De gemeente werd ten slotte op het hart gedrukt wie zij in Christus mag zijn: een gemeente die het eeuwige leven mag leven. Een gemeente die mag leven in de overwinning door Jezus’ overwinning. Een gemeente die geliefd is door de Vader. Een gemeente die haar Redder Jezus mag eren en navolgen. Een gemeente die door de Geest wordt geleid en door de Geest in liefde en in geloof met elkaar verbonden wordt. Op 30 mei wordt ds. De Kruijf DV bevestigd in Maarssen (wijkgemeente Ichthus).