Waar bent u naar op zoek?

Ds. E.J. Terpstra doet intrede in Bunschoten

17-09-2020

Op 6 september was in de hervormde gemeente Bunschoten de intrededienst van ds. E.J. Terpstra, die al op 19 april aan de gemeente verbonden werd. Het loskoppelen van bevestiging en intrede hield verband met de coronacrisis. Het thema van de preek was ‘Een arme gemeente vindt alles in een rijke Christus’.

De van de gereformeerde kerk op Urk afkomstige voorganger preekte aan de hand van 1 Korinthe 1:30,31 en ging daarbij in op het startpunt, het keerpunt en de rijkdom van een arme gemeente die haar rijkdom in Christus vindt.

Voor de kinderen gaf ds. Terpstra het voorbeeld van een rijk persoon. Die laat iemand uit een vluchtelingenkamp die vieze en versleten kleding draagt, zich bij hem thuis wassen. Hij geeft hem ook nieuwe, schone kleren. ‘Zo wil ook Jezus je schoon en rijk maken.’

De voorganger riep in de dorpskerk op ervoor te waken te hoog van de toren te blazen. ‘We mogen van mening verschillen, maar besef tegelijk dat we uit onszelf niets zijn. Laten we elkaar dragen en dienen door de liefde.’

De Heere Jezus kiest geen geschikte mensen, maar hopeloze gevallen, het zwakke en dwaze van deze wereld, aldus de predikant. ‘God begint opnieuw met hopeloze gevallen. Het is genade dat Hij naar ons om wil zien. Dat doet hij door ‘de dwaasheid’ van de prediking. Als bedelaars houden we onze hand open. Christus, Die gekruisigd is, moet verhoogd worden.’

De rijkdom van Christus elke zondag aan arme mensen uitstallen, ziet ds. Terpstra als zijn opdracht. ‘Omdat Hij alles geeft wat wij nodig hebben: alle wijsheid, alle rijkdommen in en door Jezus Christus, via de verkondiging. God alleen de eer, in je eigen leven en in het leven van de gemeente. Dat betekent: minder met onszelf bezig en meer met Zijn eer en verheerlijking. De vrede in de gemeente zal er wel bij varen. Zo gaat de gemeente stralen in de wereld.’

Naast P. Vermeer, die namens de kerkenraad een woord van welkom verzorgde, sprak ook burgemeester M. van de Groep voorafgaande aan de dienst de voorganger toe.