Waar bent u naar op zoek?

Ds. E. van der Poel doet intrede te Meerkerk

26-08-2021

Ds. E. van der Poel is op zondagmiddag 18 juli bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Meerkerk. Hij was predikant te Schoonrewoerd. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. E.K. Foppen uit ’s-Gravenhage, bij wie ds. Van der Poel, toen ds. Foppen in Gorinchem stond, zijn vicariaat vervuld heeft.

Ds. Foppen preekte uit Filippenzen 2:5-11, waaraan hij het thema ‘Zoals Hij’ koppelde. Hij richtte onze aandacht op Jezus als Gods Zoon, Die de hemel verlaten heeft om aan ons mensen, uitgezonderd de zonde, gelijk te worden. Hij riep de gemeente en ds. Van der Poel op om het voorbeeld van Jezus te volgen. Laat de opofferende liefde van Jezus u ten voorbeeld zijn; waarbij we elkanders lasten zullen dragen.

Aansluitend op de bevestiging deed ds. E. van der Poel in dezelfde dienst intrede. De tekst voor de preek was Filippenzen 2:9-11. Thema van deze dienst was ‘Gods Belijdsplan, ‘opdat elke tong zal belijden’. Onze beleidsplannen en Gods Belijdsplan komen lang niet altijd met elkaar overeen. Ds. Van der Poel benadrukte dat wij in alle gevallen ons vertrouwen op God mogen stellen. We kunnen altijd op Hem rekenen, maar Zijn gang in en met ons leven is niet na te rekenen. Hij hield ons voor om tussen genade en gehoorzaamheid ons leven in dienst van onze God te leiden.

Na de dienst werd ds. Van der Poel welkom geheten en toegesproken door wethouder H. Zevenhuizen, namens de gemeente Vijfheerenlanden, door consulent ds. H. Klink uit Hoornaar namens de classis, de ring en de werkgemeenschap van predikanten, door ds. J.T. Wolleswinkel, predikant van de Ichthuskerk te Meerkerk, namens de plaatselijke kerken en door de voorzitter van de kerkenraad, E. Versluis, namens gemeente en kerkenraad. Afsluitend zong de gemeente ds. Van der Poel lied 520:6 uit Weerklank toe: ‘Sterk zendelingen bij hun werk en leid de herder van uw kerk; laat hem vrijmoedig van uw Woord getuige zijn van U die hoort.’