Waar bent u naar op zoek?

Ds. E. van der Poel neemt afscheid van Schoonrewoerd

22-07-2021

De hervormde gemeente van Schoonrewoerd heeft op zondagavond 4 juli afscheid genomen van haar predikant ds. E. van der Poel. Ds. Van der Poel preekte over Jezus, onder het thema ‘de allesomvattende Naam’. Hij las daarbij het begin en het einde van het eerste Evangelie van het Nieuwe Testament, Mattheüs: van Jezus’ geboorte vanuit een familie met veel mooie mensen tot aan de bemoediging die Hij bij Zijn Hemelvaart meegaf aan Zijn volgelingen: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ De predikant had voor de gemeente een cadeau: een Trouwbijbel, ‘omdat het over Gods Trouw gaat’. Tijdens de afscheidsdienst zongen de predikant, zijn vrouw en drie dochters de gemeente toe. De genodigden mochten het gezin ‘terugzingen’ met het lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

De hervormde gemeente is dankbaar voor de vierenhalf jaar waarin de familie Van der Poel het domineesgezin was. De predikant en zijn gezin zijn tijdens de dienst toegesproken door wethouder C. Hendriksen namens de burgerlijke gemeente Vijfheerenlanden, door ds. P.J. van Midden van de gereformeerde kerk in Schoonrewoerd en door scriba A. Baars.

Ds. Van der Poel is 18 juli bevestigd in de hervormde gemeente van Meerkerk.