Waar bent u naar op zoek?

Ds. E. van Wijk neemt afscheid van Sprang

30-03-2023

Ds. E. van Wijk heeft zondagmiddag 26 maart afscheid genomen van de hervormde gemeente te Sprang (dorp Sprang-Capelle). De predikant bepaalde zijn gehoor bij Openbaring 3:11b: ‘Houd vast wat u hebt’. Dit is tevens de tekst die in het kerkzegel staat.

Dit zegel is om en nabij 1890 ontstaan. In de prediking werd het beeld gebruikt van een spoor, een trein met wagons met daarin

reisgenoten en een eindbestemming. Wat er vandaag gebeurt, is dat een reisgenoot naar een andere wagon gaat, maar dat de reis naar de beloofde eindbestemming gewoon doorgaat. De ge- meente werd erop gewezen dat het vasthouden van wat we hebben, betrekking heeft op Jezus Christus, in Wie we de bestemming hebben ontvangen.

Ds. Van Wijk werd toegesproken door ds. J. Boom namens de werkgemeenschap van de protestantse gemeenten Midden-Langstraat (de ring PGML). Hij wees ds. Van Wijk erop dat hij mag vasthouden aan het Evangelie, onderweg naar zijn Bestemming. Voorzitter J. Uijl van de kerkenraad bedankte ds. Van Wijk namens de gemeente voor het brengen van het Evangelie, waarbij steeds aandacht was voor alle leeftijden, ook en vooral toen het in coronatijd moeilijk ging. De dienst werd afgesloten met het zingen van het lied ‘Grote God, wij loven U’.

Ds. Van Wijk hoopt op 16 april in de hervormde gemeente van Heukelum bevestigd te worden. Voor zijn komst naar Sprang in 2018 was ds. Van Wijk predikant in Heien Boeicop. In de zomer van 2022 is ds. Van Wijk met zijn gezin al verhuisd van Sprang- Capelle naar Meerkerk, waar hij nu blijft wonen.