Waar bent u naar op zoek?

Ds. F.A.J. Heikoop doet intrede in Loosdrecht

03-11-2022

Na een vacaturetijd van ruim zestien maanden is op zondag 30 oktober ds. F.A.J. Heikoop als predikant aan de hervormde gemeente Loosdrecht verbonden. In de bevestigingsdienst ging ds. G.J. Krol uit Baarn voor en ds. A. van Duinen heeft de verbintenis aan de gemeente verzorgd. Ds. Krol las Psalm 1. Het thema van de preek was ‘Aan het water geplant’. Hij vergeleek de mens met een boom die geplant is aan het stromende water: een mens die zich verblijdt in de wet van God en zich daarin verdiept. Zo onderscheidt hij zich van spotters en zondaars. Deze mens laaft zich aan het levende water van Jezus Christus, Die mensen tot bloei brengt.

In de intrededienst preekte ds. Heikoop over 1 Samuël 17:32-51, over de geschiedenis van David die het opneemt tegen Goliath, over het vertrouwen van David op God in tegenstelling tot de soldaten en koning Saul. Hij neemt het op voor de eer van God. Het was geen roekeloze onderneming, want David dacht groot van God. Hij verwachtte alle hulp van God. Zo mogen ook wij in alles vertrouwen op Jezus Christus. Hij stijgt boven alles uit. Hij komt ons in al onze zwakheid te hulp.

David, de gezalfde koning, neemt het helemaal alleen op voor Israël en de soldaten keken toe. Eeuwen later strijdt Jezus Christus voor Israël en Zijn gemeente. Hij is overwinnaar en wij zijn toeschouwers, net als toen de soldaten. We mogen in vrijheid leven. We mogen juichen voor die Overwinnaar, die gezalfde Messias. Want wij hebben een Heiland Die alles heeft overwonnen uit liefde voor ons.

Na de dienst werd ds. Heikoop toegesproken door R. Schouten van der Velden, voorzitter van de kerkenraad, door prop. M.F. van Schoonhoven, kerkelijk werker in de Sijpekerk en door ds. A. van Duinen, predikant Sijpekerk.

Ds. Heikoop was eerder predikant in Harmelen en ’s Graveland.