Waar bent u naar op zoek?

Ds. F.J.M. van Veldhuizen neemt afscheid van Sluipwijk

10-06-2021

Op zondag 30 mei heeft ds. F.J.M. van Veldhuizen afscheid genomen van de hervormde gemeente van Sluipwijk. De Schriftlezing was uit Handelingen 2:41-47. Zijn preek had als thema ‘Hoe ziet de gemeente eruit?’ Het antwoord was: De gemeente heeft een stevig fundament, net als de in 2017 gerestaureerde kerk. Daarop leg je een vloer en daarop zit u, de gemeente. Hierop voortbouwend komt de gemeenschap die, net als in Handelingen, vaak in gebed is. Daarna komen de sacramenten van doop en avondmaal. Ten slotte loven we God en staan we goed bekend in het hele dorp. Dat geldt voor elke gemeente, zowel voor Sluipwijk als voor Stolwijk.

Voor de zegen werd de dominee toegesproken door A.L. van Nieuwkoop, voorzitter van de kerkenraad. Hij bedankte het echtpaar Van Veldhuizen voor de inzet in de gemeente, met name tijdens de restauratie van de kerk in 2016-2017, toen de gemeente tijdelijk onderdak had in de grote zaal van zorgcentrum De Reehorst. Na zijn toespraak voltrok hij de losmaking van ds. Van Veldhuizen van de gemeente van Sluipwijk.

Nadat ds. Van Veldhuizen de gemeente voor de laatste keer Gods zegen had opgelegd, werden de dominee en zijn gezin toegesproken door ds. T. Overbeeke uit Reeuwijk. Hij bedankte namens de werkgemeenschap van predikanten en het Beraad van kerken te Reeuwijk en overhandigde enkele cadeaus, waaronder het nieuwe boek over prof. dr. C. Graafland, Tegendraads gereformeerd. Vanwege de beperkingen in verband met corona hebben de gemeenteleden de gelegenheid gekregen om in kleine groepjes afscheid te nemen. Dat gebeurde op zaterdagmiddag 29 mei. Toen zijn er ook cadeaus overhandigd van de gemeente en de kerkenraad.

Na zes jaren in Sluipwijk is ds. Van Veldhuizen op 6 juni bevestigd in de hervormde gemeente van Stolwijk (wijk 1).