Waar bent u naar op zoek?

Ds. F. Wijnhorst neemt afscheid van Katwijk aan Zee

17-09-2020

Na ruim zeven jaar predikant te zijn geweest van de Sionwijk, heeft ds. F. Wijnhorst zondagmiddag 13 september afscheid genomen van hervormd Katwijk. Hij heeft het beroep naar Krabbendijke aangenomen.

Eerder was er in de Oude Kerk al een gemeenteavond geweest met alle coronabeperkingen. Dankbaarheid en hartelijkheid overheersten. Acht korte toespraken werden gehouden namens jong en oud, bijbelkringen, wijk- en zangavonden, contactochtenden voor ouderen, damescomité, catechisanten en kerkenraad van toen en nu. Alles bloeide op onder de bezielende leiding van ds. en mw. Wijnhorst. Zij mochten veel planten en begieten, God liet het groeien, Hem zij de eer.

Verdriet is het predikantsechtpaar niet bespaard gebleven. Vier jaar geleden overleed hun geliefde zoon Henri, die ondanks zijn beperkingen het zonnetje in huis en gemeente was. Hij heeft in Katwijk zijn laatste rustplaats gekregen en dat maakt de band met Katwijk blijvend en het afscheid extra pijnlijk. Krabbendijke zal de eerste gemeente zijn die Henri niet gekend heeft. De afscheidsdienst vond plaats in de Nieuwe Kerk. Thema van de preek was ‘Jezus’ afscheidsgroet!’ naar aanleiding 2 Petrus 3 en Openbaring 22. Kern van de preek was dat we het ‘Zie, Ik kom’ ( Jezus verlangt Zijn bruid te zien) beantwoorden met ‘Ja, kom Heere Jezus’, niet afwachtend maar verwachtend als een bruid, die samen met de Geest zegt: Kom!

Met veel waardering werden ds. en mw. Wijnhorst toegesproken door locoburgemeester A. van Helden, door de voorzitter van de algemene kerkenraad, J. van der Plas, namens de centrale gemeente en door scriba B. Barnhoorn namens Sion. Hij memoreerde de zeven vette jaren die de wijk Sion met dit predikantsechtpaar heeft ontvangen door een aansprekende prediking en een actief pastoraat. De gemeente zong hun toe: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn… tot we elkaar weer ontmoeten.’ In dezelfde geest klonk het slotlied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten… daar geen rouw meer en geen tranen.’

Op DV 27 september doet ds. Wijnhorst intrede in Krabbendijke. Ds. P. Vermaat zal hem dan voor de achtste keer in een nieuwe gemeente bevestigen.