Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. Boer was iemand met profetische allure

20-06-2016

De prediking van ds. G. Boer (1913-1973) trok diepe sporen en werd voor velen tot blijvende zegen. Ds. Boer had een diep besef van Gods hoogheid, concludeert dr. A. de Reuver.

‘Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig Evangelie ontsloten en toegesloten?’, vraagt onze catechismus in zondag 31. Van jongs af was ik met het antwoord vertrouwd: ‘Aldus, dat volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk wordt betuigd, dat al hun zonden hun door God, omwille van Christus’ verdiensten, waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als zij de belofte van het Evangelie met een waar geloof aannemen’.

Dat liegt er niet om. En de keerzijde evenmin: ‘Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en aan hen die zich niet van harte bekeren betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren’.

Ik was met de woorden vertrouwd. Toen ik zo’n vijftig jaar geleden ds. Boer leerde kennen en onder zijn gehoor kwam, wist ik het, althans stelliger dan ooit: Hier gebeuren die woorden. Hier wordt de sleutel gehanteerd en knarst de deur in de scharnieren. Open en dicht. Dicht en open.

Begenadigd

Wat zat daarachter? Of liever: Wie zat daarachter? Het geheim van ds. Boers persoonlijkheid en van zijn prediking bij uitstek was God drie-enig. Die had hem gevormd, gekneed tot wie hij geworden was. Een groot man voor de kerk en op de kansel, maar klein voor God. Begaafd, maar in de letterlijke zin: met gaven begiftigd, met charisma gevuld. Begenadigd dus. En hij wist het: niet ik maar Híj.

De zondag dat ik als vicaris met hem mee mocht naar een avonddienst in zijn oude gemeente Katwijk waar hij vanuit Zoetermeer zou voorgaan, vergeet ik nooit. Toen we een half uur voor aanvang bij de Oude Kerk arriveerden, stond het kerkvolk al bij drommen voor de deur om ds. Boer te horen. ‘Wat een volk’, ontschoot me. Zijn reactie: ‘Arie, juist nu moet een dominee bedenken dat hij vlees is.’ Boer was bang voor zichzelf. Want hij vreesde God.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 24 juni 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)