Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.C. Vreugdenhil neemt afscheid van Gouda

15-09-2022

Ds. G.C. Vreugdenhil heeft zondag 28 augustus zijn bediening in de Sint-Jansgemeente in Gouda afgerond. In de morgendienst was er gelegenheid voor afscheid van de gemeente, in de middagdienst werd hij uitgezonden als zendingspredikant. Hij wordt namens de GZB docent aan een seminarie van de FUSBC in Colombia. In de morgendienst ging de preek over de bruiloft te Kana uit Johannes 2. Ds. Vreugdenhil wees daarin op Jezus, net zoals Johannes de Doper in glas 6 van de Sint-Janskerk op het Lam Gods wijst. De predikant sloot af met de oproep om te doen wat Jezus u zal zeggen, net zoals Maria in vers 5 de bedienden opdroeg. Hij zal het zegenen. Ds. Vreugdenhil werd toegesproken door burgemeester P. Verhoeve van de burgerlijke gemeente Gouda en voorzitter P. Vermaat van de kerkenraad.

De tekst voor de preek in de middagdienst kwam uit Jesaja 59 en had als thema ‘De missie van God en de belofte van een nieuw verbond’. Het ging over God, Die ons ondanks alles opzoekt. Zending is de missie van God Zelf. De Geest van God schakelt mensen in. Mensen moeten weten dat er een deur is die openstaat. Jezus is die deur. Ds. M.C. Batenburg maakte hem los van de gemeente, daarna verzorgde ds. A.J. Mouw de uitzending namens de GZB. Ds. Vreugdenhil werd toegesproken door M. van den Boogaart, directeur van de GZB, en door ds. C. van den Berg namens de protestantse gemeente Gouda.